Koulutuspalvelut

Kouluttajilla on kenttäkokemusta yli 15 vuotta. Osa kouluttajistamme edustavat myös viranomaisia, jolloin asiakkaat sekä yrityksemme omat työntekijät saavat käytännönläheistä, ammattitaitoista koulutuspalvelua, oli kysymys työturvallisuudesta tai ensiavusta.

EA koulutus EFR

Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa. Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa. 

Kurssilla opetettavia taitoja ovat mm.

  • Tilannearvio
  • Ensiarviointi
  • Painelu – puhalluselvytys, rintakehän painallukset
  • Tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen
  • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Shokin hoito

Kurssin kesto:

Kurssi on suoritusperustainen ja kestoltaan noin 6 lähiopetustuntia ja 2 tuntia itseopiskelua.

Kurssi sisältää suomenkielisen itseopiskelukirjan ja opetusvideon.

Emergency First Response CPR & AED (elvytyskurssi)

Emergency First Response CPR & AED (elvytyskurssi) kurssilla opitaan elvyttämisen perustaidot. Lisäksi tutustumme defibrillaattorin käyttöön elvytyksessä.

Emergency First Response Secondary Care (Ensiavun jatkotoimenpiteet)

Emergency First Response Secondary Care kurssilla opitaan toimimaan onnettomuustilanteissa, jotka eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa.

Tarjoamme kursseihin myös syventäviä lisäosia.

Työturvakortti

Työturvallisuuskortti – työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Turvallisuus yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Tulityökortti

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Alkusammutuskoulutus AS1 koulutus

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät. AS 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. 

Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta. Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi (5) vuotta koulutuksen suorituskuukaudesta.

Koulutuksen sisältö: 

  • Yksi teoriatunti ja alkusammutusharjoitus (kesto 2h)
  • Sammutusharjoitus (sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia)

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Yleinen sähkötyöturvallisuus -koulutus edellytetään kaikille sähköalan asentajille, esimiehille, asiantuntijoille ja käyttötehtävissä toimiville. Koulutus tulee uusia enintään 5 vuoden välein sekä silloin, kun tapahtuu olennaisia muutoksia työmenetelmissä tai työtä koskevissa määräyksissä. 

Kurssi täyttää Sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ sekä standardin SFS 6002/2015 liitteen X.9 vaatimukset Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutukselle.