Kameravalvontajärjestelmien tietosuojaseloste

Kohteet joissa vastaamme kameravalvontajärjestelmien rekisteri- ja tietosuojaselosteista, pyydämme teitä olemaan yhteydessä sähköpostilla info@nordicfire.fi

Jos katsot, että tietosuojaoikeuttasi on loukattu, ole yhteydessä rekisteripitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastukseen liittyvä selvitystyö on maksullista.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntöä varten tulee erikseen sopia aika tapaamiselle.

Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut.

Pyynnön esittäjän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma valokuvansa.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna kappaleessa 2 kerrotulle rekisterin vastuuhenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.