Asuin-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Organisaation toimipaikkoja ja -tiloja tulee suojata riskiarvioihin perustuen kustannustehokkaasti. Tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö sekä organisaatiolle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastamisen estäminen.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus koostuu esimerkiksi seuraavista asioista:

1) Toimitilojen turvallisuusluokittelu ja luokituksenmukainen suojaaminen

• Turvallisuusvyöhykkeiden luominen
• Kehäsuojaus periaatteen hyödyntäminen

2) Rakenteellinen turvallisuus

•  ympäristön turvallisuussuunnittelu (sijainti, pysäköinti, lastaus ja purku)
• Aitojen, porttien, ajoesteiden ja valaistuksen käyttömahdollisuudet
• Lukitus ja avainhallintamenettelyt
• Murtosuojaus ja turvallisuusrakenteet
• Arvosäilytysyksiköt (kassakaapit, turva- ja palosuojakaapit, holvit)
• Kiinteistötekniikka
• Väestönsuojelu
• Esteettömyys

3) Turvallisuusvalvonta

• Tekninen turvallisuusvalvonta (kulunvalvonta-, rikosilmoitin ja kameravalvontajärjestelmät)
• Henkilöstön, vierailijoiden ja ajoneuvojen ohjaus alueella ja tiloissa
• Vartiointi ja valvomotoiminta
•  Kokous- ja neuvottelutilojen turvallisuus

4) Sopimushallinta

• Ulkoistaminen ja palveluostot
• Ylläpito- ja huoltosopimukset, tarkastukset
• Rakennus- ja kunnostushankkeet
• Vastuukysymykset ja vakuuttaminen

Asuintalot

Turvallinen taloyhtiö luodaan yhteistyöllä

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus turvalliseen asumiseen. Turvallinen ja viihtyisä asuinyhteisö on kaikkien yhteinen etu ja tavoite. Turvallisuusasioiden huomioiminen on oleellinen osa taloyhtiön suunnitelmallista ja jatkuvaa asuinkiinteistön ylläpitoa, ennakoivaa kunnossapitoa ja kehittämistä. Taloyhtiössä hallitus vastaa taloyhtiön hoitamisesta

Asuinrakennuksissa mm. tulipalo aiheuttaa asukkaille vakavan vaaran. Tulipalo kehittyy hengenvaaralliseksi muutamassa minuutissa. Palokuolemista yli 90 prosenttia tapahtuu asuinrakennuksissa.

Järjestyslain velvoitteet taloyhtiölle

  • Vaaran estäminen
  • Talonmiehen tai isännöitsijän yhteystiedot
  • Järjestysmääräykset
  • Taloyhtiön vakuutukset

Taloyhtiöpalvelut

Tarjoamme palveluita kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille. Näitä ovat mm. kuntoarviot sekä korjausohjelmien laatiminen. Palveluilla vastataan 2010 muuttuneen asunto-osakeyhtiölain vaatimuksiin. Palveluun on sisällytetty useita osioita, jotka helpottavat taloyhtiön kunnossapidon hallintaa ja tulevien korjausten suunnittelua.

Kuntoarviot ja -tutkimukset
Laadimme kiinteistöjen kuntoarvioita ja -tutkimuksia. Kuntoarvio ja -tutkimus antaa kokonaiskuvan kiinteistönkunnosta. Kuntoarvion laatimiseen osallistuu rakenne-, lvi- ja sähkötekniikan asiantuntijoita. Tarvittaessa kuntoarvioon sisällytetään hissien kuntoarvio.

Huoneistoremonttien valvonta
Valvomme osakkaiden tekemiä huoneistoremontteja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti. Dokumentoimme muutostyöt ja valvomme että remontit tehdään lakien ja määräysten mukaisesti. Tarvittaessa rekisteröimme huoneistomuutokset ja säilytämme asiakirjat.

Korjausrakentamisen palvelut
Tarjoamme kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille kokonaispalvelumallia, jolla luodaan selkeät ja kustannustehokkaat toimintatavat linjasaneerauksen tai julkisivu-, parveke-, vesikatto- yms. remontteihin. Palvelu huomioi erityisesti asukkaan näkökulman remontin aikana. Sähköisen ilmoitustaulun kautta osakkaat ja asukkaat saavat reaaliajassa tietoa remontin vaiheista ja tietävät miten hanke etenee. Hyvin hoidetulla viestinnällä lisätään tyytyväisyyttä korjaushankkeeseen.

Kustannuslaskenta ja -suunnittelu
Teemme kustannussuunnittelua hankkeen eri vaiheessa kustannusten hallintaan ja taloudellisuuden arviointiin. Laskemme kustannusarvioita asiakkaan päätöksenteon tueksi sekä vertailemme erilaisia kustannusvaihtoehtoja.

Isännöintipalvelut (Hallinnollinen ja Tekninen Isännöinti)

Saat palvelukseesi tiimin, joka koostuu kokeneista ja koulutetuista ammattilaisista: isännöitsijästä, kiinteistösihteeristä, kirjanpitäjästä sekä asiakaspalveluneuvojistamme. Käytettävissäsi on aina ajantasaisin tieto ja osaaminen kaikissa taloyhtiön hoitoon liittyvissä asioissa.

Isännöinti on isännöitsijän harjoittamaa asiantuntijapalvelua, asioiden valmistelua ja esittelyä taloyhtiön hallitukselle ja yhtiökokoukselle sekä näiden päätösten toteuttamista. Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja. Hän tekee yhteistyötä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja palveluntuottajien kanssa.

Isännöitsijän vähimmäistehtävä asunto-osakeyhtiössä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöinti huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöintipalvelun hinta, laatu ja laajuus määritellään taloyhtiön ja isännöitsijän välisessä sopimuksessa.