Asiantuntijapalvelut

Tutustu asiantuntijapalveluihimme ja kysy meiltä lisää.

Rakennustöiden ja talotekniikkatöiden työmaavalvonta

Toimimme rakennustöiden ja lvisa-töiden valvojana tilaajan edustajana. Huolehdimme, että rakentaminen toteutetaan suunnitelmien, sopimusten, lakien ja asetusten sekä viranomaisohjeiden mukaisesti. Työmaavalvontaan kuuluu ajallinen, taloudellinen, tekninen ja laadullinen valvonta sekä valvonnan raportointi ja dokumentointi.

Valvojan keskeisimpiä työvälineitä on valvontasuunnitelma. Se toimii valvonnan apuna ja hankkeen kokoavana asiakirjana.

Säännölliset työmaakäynnit ovat tärkeä osa työnaikaista valvontaa. Valvontakäynnillä teemme tarkastuksia, havaintoja ja huomioita, joista laadimme valvontamuistion. Näin voidaan varmistaa, että urakoitsija muistaa ja on ymmärtänyt ohjeet ja korjauskehoitukset.

Taloyhtiöpalvelut

Tarjoamme palveluita kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille. Näitä ovat mm. kuntoarviot sekä korjausohjelmien laatiminen. Palveluilla vastataan 2010 muuttuneen asunto-osakeyhtiölain vaatimuksiin. Palveluun on sisällytetty useita osioita, jotka helpottavat taloyhtiön kunnossapidon hallintaa ja tulevien korjausten suunnittelua.

Taloyhtiöpalveluita ovat mm.

  • Kuntoarviot
  • Pitkän tähtäimen suunnitelma PTS
  • Vuositarkastukset
  • Kunnossapitotarveselvitykset
  • Korjausten toimenpide-ehdotukset
  • Osakkaiden huoneistomuutosten valvonnat
  • Suunnitelmat, rakennuttamiset ja valvonnat

Isännöintipalvelut

Saat palvelukseesi tiimin, joka koostuu kokeneista ja koulutetuista ammattilaisista: isännöitsijästä, kiinteistösihteeristä, kirjanpitäjästä sekä asiakaspalveluneuvojistamme. Käytettävissäsi on aina ajantasaisin tieto ja osaaminen kaikissa taloyhtiön hoitoon liittyvissä asioissa.

Isännöinti on isännöitsijän harjoittamaa asiantuntijapalvelua, asioiden valmistelua ja esittelyä taloyhtiön hallitukselle ja yhtiökokoukselle sekä näiden päätösten toteuttamista. Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja. Hän tekee yhteistyötä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja palveluntuottajien kanssa.

Isännöitsijän vähimmäistehtävä asunto-osakeyhtiössä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöinti huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöintipalvelun hinta, laatu ja laajuus määritellään taloyhtiön ja isännöitsijän välisessä sopimuksessa.