Asiakastiedote 14.12.2020

NFS Group Oy, NFS Turvatuote Oy, Nordic Fire Safe Oy  tiedottavat: 

Hyvät yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme,  

Olemme tästä päivästä lähtien päättäneet laajentaa palveluitamme ja palvelemme nyt teitä ympäri Suomea.   

Uusimaan asiointi tapahtuu jatkossa NFS Yhtiöt Uusimaan kautta (HIKLU), jonka asiointiosoitteena toimii Veneentekijäntie 6, 00210 Helsinki.   
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan asioinnista vastaa jatkossa NFS Yhtiöt, jonka asiointipiste sijaitsee osoitteessa Ostolantie 7, 63700 Ähtäri.  

Hälytys- ja palvelukeskus palvelee asiakkaitamme vuorokauden ympäri numerosta:   
010 387 0281(24/7) 

Poliisihallitus

Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi se vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta. Poliisiylijohtaja johtaa, kehittää ja valvoo Poliisihallituksen ja poliisin hallinnonalan toimintaa. Poliisihallituksen toiminnot on jaettu seuraavasti: – poliisitoimintayksikkö – esikunta – hallintoyksikkö – teknologiayksikkö – sisäinen tarkastus – arpajaishallinto Erillistoiminnot: – Asehallinto (Riihimäki) – Turvallisuusalan valvonta (Mikkeli) Palvelukeskukset: – Poliisin materiaalikeskus – Poliisin informaatioteknologiakeskus – Poliisin tietopalvelukeskus  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes) 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alla toimiva virasto. Tukes on valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta 

AVI (Asbestityöt) 

Aluehallintovirasto (AVI) vastaa asiakkaidemme Asbestitöistä.  

Aluehallintovirasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirasti hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.   

NFS Yhtiöiden taustaa

NFS Group Oy, Nordic Fire Safe Oy ja NFS Turvatuote Oy ovat tuottaneet palveluita vuodesta 2007 lähtien, joten asiantuntemusta on kertynyt vuosien varrelta reilusti.
Asiakkaiden kohteisiin on kauttamme toimitettu sähköasennuksia- ja tarkastuksia, sähkölaitteisiin liittyviä huoltoja sekä vian selvityksiä, paloilmoitinjärjestelmiä, palovaroittimia (akku, patteri, 230VAC), kameravalvontajärjestelmiä, savunpoistojärjestelmiä sekä vartiointi- ja turvallisuuspalveluita. 

Yrityksemme vastaavat asiantuntijapalveluista, turvallisuuskonsultoinneista, välinehuoltopalveluita, järjestelmien suunnitteluista, asennuksista, huolloista, etähallinnoista sekä linjavalvonnoista (ipHSJ, 3G/4G).   

Ystävällisin terveisin  
Pekka Palanki