Yhteystiedot Asiantuntijapalvelut Koulutus Etusivu Rekisteriseloste

Kiinteistö-
ja toimialaturvallisuus

Yrityksen toimipaikkojen ja -tilojen riskiarvioon perustuva, kustannustehokas suojaaminen, joka perustuu kehäajatteluun. Tavoitteena on turvata häiriötön työskentely ja estää yritykselle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastaminen.

Kiinteistö- ja toimialaturvallisuuspalveluihimme kuuluvat:

• Toimitilaturvallisuusluokitus ja luokituksen mukainen suojaus

• Rakenteellinen turvallisuus

- avainhallinta, lukitus
- aidat, portit, valaistus
- rakenteellinen murtosuojaus
- kassa-, turva-, paloturvakaapit
- arvosäilytysyksiköt
- turvallisuusrakenteet
- kiinteistötekniikka
- paloturvallisuus

• Turvallisuusvalvonta

- tekninen turvallisuusvalvonta
- henkilöstön, vieraiden ja ajoneuvojen ohjaus
- vartiointi ja valvomotoiminta

• Kokousten ja neuvottelujen turvallisuus

• Sopimushallinta ja ulkoistaminen

• Ylläpito ja huoltosopimukset, tarkastukset


Sähköasennukset


• ATK-sisäverkot

• Heikkovirtajärjestelmät

• Korjaus, huolto ja kunnossapito


Rikosturvallisuus

Rikosten ennaltaehkäisy ja tapahtuneiden rikosten selvittäminen,
sekä rikostilanteen seuranta.

Yrityksen toimintaan, henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuva rikollisuus
 
- yrityksen sisältä uhkaava rikollisuus
- ulkopuolelta uhkaava rikollisuus

Rikosriskien hallintakeinot
 
- ennalta ehkäisevät toimenpiteet
- toimenpiteet rikosten ilmisaamiseksi
- toiminta rikostapauksessa
- esitutkintaan johtavat ja muut esiselvitykset
- asianomistajarikokset
- virallisen syytteen alaiset rikokset
- huumetestaus työelämässä

• Teknisten laitteiden huolto ja kunnossapito

• Yhteistoiminta viranomaisten kanssa

 

Katso suurempi karttakuva

NFS Group Oy | Särkiniementie 5 B 34 | 00210 Helsinki | tel. +358 40 413 7790 | info@nordicfire.fi